WŁADZE ZWIĄZKU

ZARZĄD ZWIĄZKU

MAREK JAWORSKI
Przewodniczący Zarządu Związku 

MAREK OLECHOWSKI
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

KONRAD POKORA
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

JANUSZ CHWIERUT
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

GRZEGORZ MACKIEWICZ
Z-ca Przewodniczącego Zarządu

WOJCIECH BLADOWSKI
Członek Zarządu Związku

AGNIESZKA ROSA
Skarbnik Związku

DELEGACI ZWIĄZKU GMIN ZWIĄZANYCH Z ŻYCIEM ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

ZDUŃSKA WOLA:

Prezydent Miasta Zduńska Wola
KONRAD POKORA

Radny Rady Miasta Zduńska Wola
WOJCIECH BLADOWSKI

Inspektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta Zduńska Wola
ANNA PASZKIEWICZ-BANAŚ

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
tel./ fax (43) 825 02 01, e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

PABIANICE:

Prezydent Miasta Pabianic
GRZEGORZ MACKIEWICZ

Radna Rady Miejskiej w Pabianicach
BOŻENA KOZŁOWSKA

Sekretarz Miasta Pabianic
PAWEŁ RÓZGA

Urząd Miasta Pabianic, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
tel. (42) 22 54 600, fax (42) 22 54 669, e-mail: poczta@um.pabianice.pl

TERESIN:

Wójt Gminy Teresin
MAREK OLECHOWSKI

Radny Rady Gminy Teresin
ZBIGNIEW BIEDERKA

Z-ca Wójta Gminy Teresin
MAREK JAWORSKI

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
tel. (46) 86 13 815/ 817, e-mail: urzad.gminy@teresin.pl

OŚWIĘCIM:

Prezydent Miasta Oświęcim
JANUSZ CHWIERUT

Radny Rady Miasta Oświęcim
MICHAŁ HOMA

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim
MAREK TARNOWSKI

Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 842 91 00, fax (33) 842 91 99, e-mail: pm@um.oswiecim.pl