ŚLADAMI ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBE

PODSTAWOWY SPIS MIEJSC I OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z MAKSYMILIANEM M. KOLBE

MIEJSCA POBYTU:

Zduńska Wola - miejsce urodzenia Rajmunda Kolbe w 1894 r.
Łódź - ul. Piotrkowska - miejsce zamieszkania rodziny Kolbe w l. 1895-97
Pabianice - ul. Jutrzkowicka 16, miejsce zamieszkania (1897)
Pabianice - ul. Fabryczna 33, przeprowadzka w 1897 r.
Pabianice - ul. Jutrzkowicka 129, miejsce zamieszkania w 1897 r.
Pabianice - ul. Długa 14 (gdzie uczył się w I kl. Szk. Średniej Handlowej)
Pabianice - ul. Konstantynowska 19, przeprowadzka 02.02.1905r.
Pabianice - ul. Złota 5, miejsce zamieszkania w domu Szkopego
Kraków - tutaj był wykładowcą filozofii i historii Kościoła
Zakopane - pobyt w szpitalu klimatycznym (1920r.)
Teresin - Niepokalanów
Łambinowice - obóz przejściowy po aresztowaniu 19.09.1939r.
Gębice - obóz, miejsce pobytu od 21.09.1939r.
Ostrzeszów - obóz, miejsce pobytu od 09.11.1939r.
Warszawa - zezwolenie na druk "Rycerza Niepokalanej" 24.12.1939r.
Oświęcim - przyjazd transportem 28.05.1941r. i śmierć 14.08.1941r.

To nie wszystkie miejsca związane z Św. Maksymilianem Kolbe. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełnego spisu miejsc, obiektów i uroczystości związanych z osobą świętego.