foto:  Specjalne karty pocztowe

Specjalne karty pocztowe

Klub Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego w Oświęcimiu działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury wspólnie z Miastem Oświęcim wydało pamiątkowe kartki pocztowe z okazji 40 Rocznicy Kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Kartki te były dostępne po mszy świętej  w dniu 9 października w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu oraz przekazane do miast wchodzących w skład Związku Gmin Związanych z życiem św. Maksymiliana Kolbe.