Zebranie Delegatów w Oświęcimiu

W dniu 28 maja 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się II Zebranie Delegatów Związku. Zebranie dokonało wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w osobie Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Zduńskiej Woli.