80 ROCZNICA ARESZTOWANIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

Tegoroczne obchody rocznicy aresztowania i wywiezienia na Pawiak św. Maksymiliana Marii Kolbego przebiegły nieco inaczej niż w poprzednich latach. W związku z panującą pandemią koronawirusa, do Niepokalanowa nie zawitały delegacje Związku Gmin Kolbiańskich – Pabianic, Zduńskiej Woli i Oświęcimia. Nie odbyło się też tradycyjne spotkanie przedstawicieli Związku.

– Mimo trudności wynikających z pandemii podejmujemy wspólne przedsięwzięcia, by promować i upowszechniać miejsca związane z życiem i kultem osoby naszego Patrona. Nadal dyskutujemy, wyciągamy wnioski z naszej działalności, poszukując coraz lepszej formuły do promowania spuścizny ojca Kolbego – podkreśla zastępca wójta Gminy Teresin i jednocześnie przewodniczący Zarządu Marek Jaworski.

Święty Maksymilian Maria Kolbe patronem 2021 roku w Małopolsce

Patronem roku 2021 w Małopolsce będzie św. Maksymilian Maria Kolbe. Taką decyzję podjęto dzisiaj podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wniosek w tej sprawie złożył zarząd Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a ma to związek z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci franciszkanina św. Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim nazistowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Rocznica kanonizacji

10 października 1982 r. papież Jan Paweł II kanonizował franciszkanina ojca Maksymiliana Kolbe. 79 lat temu podczas apelu w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz o. Kolbe dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za życie Franciszka Gajowniczka, skazanego przez Niemców na śmierć za ucieczkę jednego z więźniów obozu.

Poniżej prezentujemy treśc dekretu paieskiego przygotowanego na okoliczność kanonizacji z dnia 10.10.1982 r.

Upamiętniono 79. rocznicę śmierci o. Maksymiliana Kolbego

79 lat temu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz został zabity franciszkanin, o. Maksymilian Maria Kolbe. Rocznicę tego wydarzenia upamiętniono w Miejscu Pamięci.

Tegoroczne obchody męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz przebiegły inaczej niż w poprzednich latach. W związku z panującą pandemią koronawirusa, nie odbyły się piesze pielgrzymki do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Decyzją ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Eucharystia ku czci Świętego została odprawiona równocześnie w trzech różnych świątyniach – w kościele franciszkanów w Harmężach, w kościele pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu i w kościele salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

XXIII ZJAZD DELEGATÓW W CZĘSTOCHOWIE

Absolutorium dla Zarządu, zmiany w statucie oraz dofinansowanie trzech kolbiańskich wydarzeń - to najważniejsze tematy kolejnego spotkania delegatów Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina oraz Oświęcimia, które odbyło się 25 czerwca b.r. w Częstochowie.

Oświęcim. Sesja Kolbiańska ”Prorocy wielkiego zawierzenia”

28 maja 2020 r., w 79. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz, odbędzie się XXXIX Sesja Kolbiańska zatytułowana „Prorocy wielkiego zawierzenia”. O godzinie 11.00 uroczystości rozpocznie Eucharystia w parafii p.w. Matki Niepokalanej w Harmężach. Natomiast o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja pt.” Prorocy wielkiego zawierzenia- św. Maksymilian Kolbe, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński”, którą wygłosi o. prof. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Organizatorami XXXIX Sesji Kolbiańskiej jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Partnerami wydarzenia są: Starostwo Powiatowe Oświęcim, Urząd Miasta Oświęcim, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego, Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Całość wydarzenia będzie transmitowana na kanale YouTube http://www.youtube.com/centrumharmeze