Święte Słowa

 • "Wierzyć - to oświetlić to, co ukryte"

  M.M.Kolbe
 • "Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności - wszystko to się skończy"

  M.M.Kolbe
 • "Naśladuj, co widzisz dobrego w innych"

  M.M.Kolbe
 • "Myśl, jak jeszcze jesteś daleko od Świętych"

  M.M.Kolbe
 • "Nienawiść nie jest twórcza, tylko miłość jest twórcza"

  M.M.Kolbe
 • "Myśl o niebie niech cię pobudza do wielkich cnót"

  M.M.Kolbe
 • "Największym nieprzyjacielem miłości Bożej jest miłość własna"

  M.M.Kolbe
 • "Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym"

  M.M.Kolbe
 • "Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem"

  M.M.Kolbe
 • "Im kto jest pokorniejszy tym większą świętość osiągnie"

  M.M.Kolbe

Miejsca

Mapka

W skrócie

  • Rodzice Rajmunda

   Rodzice Rajmunda należeli do III Zakonu św. Franciszka. Ojciec, ogarnięty szczerym patriotyzmem, chętnie czytał swoim synom patriotyczne książki. Chłopcy "zarażeni" od ojca najchętniej bawili się w rycerzy i rysowali na płotach polskie orły. Pierwsze nauki pobierali w domu rodzinnym..

   Więcej
  • Zapraszamy na Szlak Kolbiański

   Jedną z inicjatyw podjętych przez Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe jest przyznanie odznaki „MAX PIELGRZYMA".

   Więcej
  • Bieg Uliczny MAKSY MILA

   MAKSY MILA to Międzynarodowy Bieg Uliczny ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego patrona naszego stowarzyszenia. Specyfiką biegu jest jego charakterystyczna długość: 16 km 670 metrów czyli 10 tzw. mil franciszkańskich. Długość trasy jest nawiązaniem do numer obozowego Maksymiliana Marii Kolbego w Kl Auschwitz 16670.

   Więcej
  • Nagrody im. św. Maksymiliana

   Zarząd Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana w 2010 roku podjął decyzję o ustanowieniu ,,Nagrody im. św. Maksymiliana”

   Więcej
  • Świadkowie męczeństwa Ojca Maksymiliana

   przedstawiamy Państwu świadectwa osób, które zetknęły się z Męczennikiem Miłości z naszego miasta na ostatnim etapie jego ofiarnego życia - w obozie w Auschwitz, jak również tych, którzy spotkali się z nim wcześniej - w czasie pracy duszpasterskiej i misyjnej, a także tych, dla których stał się Patron Naszych Trudnych Czasów inspiracją w życiu zawodowym, społecznym i twórczym.

   Więcej

Patronat medialny

Radio Niepokalanów