Śladami Świętego

MAKSYMILIANA MARII KOLBE
PODSTAWOWY SPIS MIEJSC I OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z MAKSYMILIANEM M. KOLBE

Miejsca pobytu:

  • Zduńska Wola - miejsce urodzenia Rajmunda Kolbe w 1894 r.
  • Łódź - ul. Piotrkowska - miejsce zamieszkania rodziny Kolbe w l. 1895-97
  • Pabianice - ul. Jutrzkowicka 16, miejsce zamieszkania (1897)
  • Pabianice - ul. Fabryczna 33, przeprowadzka w 1897 r.
  • Pabianice - ul. Jutrzkowicka 129, miejsce zamieszkania w 1897 r.
  • Pabianice - ul. Długa 14 (gdzie uczył się w I kl. Szk. Średniej Handlowej)
  • Pabianice - ul. Konstantynowska 19, przeprowadzka 02.02.1905r.
  • Pabianice - ul. Złota 5, miejsce zamieszkania w domu Szkopego
  • Kraków - tutaj był wykładowcą filozofii i historii Kościoła
  • Zakopane - pobyt w szpitalu klimatycznym (1920r.)
  • Teresin - Niepokalanów
  • Łambinowice - obóz przejściowy po aresztowaniu 19.09.1939r.
  • Gębice - obóz, miejsce pobytu od 21.09.1939r.
  • Ostrzeszów - obóz, miejsce pobytu od 09.11.1939r.
  • Warszawa - zezwolenie na druk "Rycerza Niepokalanej" 24.12.1939r.
  • Oświęcim - przyjazd transportem 28.05.1941r. i śmierć 14.08.1941r.

To nie wszystkie miejsca związane z Św. Maksymilianem Kolbe. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełnego spisu miejsc, obiektów i uroczystości związanych z osobą świętego.