78. rocznica śmierci o. Maksymiliana

14 sierpnia 2019 r. na terenie byłego obozu Auschwitz odbędą się uroczystości 78. rocznicy męczeńskiej śmierci polskiego franciszkanina o. Maksymiliana Marii Kolbego.

Program uroczystości:
8.00 - nabożeństwo Transitus w Centrum św. Maaksymiliana w Harmężach,
po nabożeństwie - piesza pielgrzymka do byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz,

8.30 – modlitwa na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele Parafii św. Maksymiliana Męczennika,
8.45 – piesza pielgrzymka do byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz,
10.30 – uroczysta Msza św. przy Bloku Śmierci w obozie KL Auschwitz pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego ordynariusza archidiecezji krakowskiej i ks. bpa Piotra Gregera biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej

Zjazd Gmin Kolbińskich w Oświęcimiu

W dniach 27 – 28 maja 2019 roku w Oświęcimiu po raz osiemnasty w swej dziesięcioletniej historii spotkali się delegaci czterech gmin związanych z życiem św. Maksymiliana Kolbe: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia jako gospodarze. Spotkanie odbyło się z okazji 78 rocznicy przewiezienia o. Kolbego z więzienia na warszawskim Pawiaku do KL Auschwitz – 28 maja 1941 roku.

W pierwszym dniu Zjazdu delegaci obradowali na spotkaniu roboczym. Jego najważniejszą częścią było sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku, dyskusja oraz udzielenie absolutorium.
Sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes Gmin Kolbiańskich Marek Jaworski, ubiegłoroczną działalność finansową omówiła Maria Jabłońska, Skarbnik Związku. Delegaci podjęli uchwałę o finansowym wsparciu III Ogólnopolskiego Spotkania “Małych Rycerzy” w Niepokalanowie i IV Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kobiańskich – Maksymilianalia 2019. Przyznali też Patronat nad Otwartym Turniejem Szachowym organizowanym w Teresinie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin “Impuls”.

XVIII Dni Kolbiańskie w Harmężach

Franciszkanie wraz z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego zapraszają na XVIII Dni Kolbiańskie, które odbędą się w dniach 5 - 7 kwietnia 2019 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia.
Temat tegorocznego spotkania formacyjnego: "Z Niepokalaną w sercu Kościoła" nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej.

XVII. Zjazd delegatów Związku w Teresinie

Gmina Teresin po raz siedemnasty gościła delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do Niepokalanowa przybyli przedstawiciele samorządowców z Pabianic, Oświęcimia i Zduńskiej Woli – miejsc, w których swoją obecność szczególnie zaznaczył św. Maksymilian. Gospodarzami spotkania, które odbyło się w dniach 15-16 lutego, były władze gminy Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Zjazd miał miejsce w związku z 78. rocznicą aresztowania i wywiezienia Ojca Maksymiliana na Pawiak.
Podczas piątkowego posiedzenia roboczego wybrano nowy zarząd i ustalono skład delegatów na najbliższą kadencję. Prezesem Związku został wybrany jednogłośnie zastępca wójta Marek Jaworski. Naszą gminę będą reprezentowali w nim jeszcze wójt Marek Olechowski i radny Zbigniew Biederka. Podsumowano także minioną działalność oraz omówiono m.in. organizację VII. Masowego Biegu Ulicznego ,,Maksy Mila” w Pabianicach w dniu 6.10.2019 roku. Przyznano Patronaty Honorowe Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Niepokalanów 2019 we Wrocławiu oraz V. Turniejowi Dwóch Świętych w Zduńskiej Woli /czerwiec 2019/.

Zaproszenie na Maksy Mile 2018

MAKSY MILA to Międzynarodowy Bieg Uliczny ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego na dystansie 16 km 670 metrów czyli 10 tzw. mil franciszkańskich. Długość trasy jest nawiązaniem do numeru obozowego Maksymiliana Marii Kolbego w Kl Auschwitz 16670. Gospodarzami biegu są miasta należące do Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana: Zduńska Wola, Pabianice, Teresin, Oświęcim.

Bogaty pakiet startowy, malownicza trasa i piękny dedykowany medal dla wszystkich uczestników biegu.

Bieg główny na dystansie 16km 670m - trasa Atestowana.
Bieg towarzyszący dla dzieci na dystansie 670m.

Start i meta w Zduńskiej Woli przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie mieści się muzeum i jednocześnie dom, w którym urodził się Maksymilian Kolbe.


XVI Zjazd Gmin Kolbiańskich

Delegacje samorządowców z Pabianic, Oświęcimia, Zduńskiej Woli i Teresina spotkały się w Niepokalanowie. W weekend 17-18 lutego odbył się tu Zjazd Delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Dokładnie w 77. rocznicę aresztowania przez Niemców o. Kolbe i wywiezienia go na Pawiak, do Niepokalanowa przybyli członkowie Związku, a ponownie gospodarzem spotkania były władze gminy Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim oraz Klasztor Ojców Franciszkanów.
Sobota (17 lutego) była dniem roboczym. Podczas wspólnego posiedzenia m.in. odsłuchano sprawozdania komisji mandatowej, podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród maksymilianowskich, zdecydowano o objęciu patronatem dwóch przedsięwzięć - Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich Niepokalanów 2018 we Wrocławiu oraz IV Turnieju Dwóch Świętych w Zduńskiej Woli. Tradycyjnie też podczas Zjazdu zaopiniowany został plan pracy Związku na bieżący rok. Delegaci wzięli też udział w obchodach 77. rocznicy aresztowania o. Maksymiliana Marii Kolbego.