XXXIII Sesja Kolbiańska w Oświęcimiu

W 73. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz Katolickie Stowarzyszenie ?Civitas Christiana? w Oświęcimiu, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Miast Oświęcim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm.W. Pileckiego w Oświęcimiu zapraszają na XXXIII Sesję Kolbiańską, która odbędzie się 28 maja o godz. 11 w Auli Collegium Sub Horologio. Patronat nad sesją objęli: Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Prezydent Miasta Oświęcim oraz Związek Gmin Związanych z życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

III Zebranie Delegatów Związku

W dniu 10 stycznia 2010 r. w 116 rocznicę urodzin św. Maksymiliana Kolbe odbyło się w Niepokalanowie III Zebranie Delegatów Członków Związku. Oceniono stopień realizacji zadań przypisanych poszczególnym gminom wchodzącym w skład Związku.

Zebranie Zarządu w Zduńskiej Woli

Zarząd Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana zebrał się na posiedzeniu w dniu 10 października 2009 r. w Urzędzie Miasta w Zduńskiej Woli. Zebranych powitał gospodarz spotkania - Piotr Niedźwiecki - Prezydent Zduńskiej Woli. Członkowie Zarządu złożyli informację o realizacji zadań Związku w bieżącej kadencji. Skarbnik Związku poinformował zebranych o aktualnej sytuacji finansowej.

Zebranie Delegatów w Oświęcimiu

W dniu 28 maja 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się II Zebranie Delegatów Związku. Zebranie dokonało wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w osobie Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Zduńskiej Woli.