XXIII ZJAZD DELEGATÓW W CZĘSTOCHOWIE

Absolutorium dla Zarządu, zmiany w statucie oraz dofinansowanie trzech kolbiańskich wydarzeń - to najważniejsze tematy kolejnego spotkania delegatów Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina oraz Oświęcimia, które odbyło się 25 czerwca b.r. w Częstochowie.
Najważniejszym punktem Zjazdu była dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Zarządu za 2019 rok. Delegaci pozytywnie ocenili sprawozdanie finansowe oraz pracę Zarządu, podkreślając modyfikację formuły ,, MaksyMili’’, która będzie miała inny charakter w każdej z kolbiańskich gmin. Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili Zarządowi absolutorium.
Zmieniony został skład Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzono poprawki do Statutu. Najważniejszy dokument Stowarzyszenia nie był zmieniany od początku jego istnienia, czyli od 2008 roku. Jedna z poprawek umożliwia posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania w systemie on – line w czasie zagrożenia epidemicznego. Delegaci pozytywnie rozpatrzyli wnioski o dotacje na organizację Spotkania Dzieci - Małych Rycerzy w Niepokalanowie, Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kolbiańskich ,,Maksymilianalia’’ oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepokalanów we Wrocławiu.

Marek Jaworski
Przewodniczący Zarządu