Oświęcim. Sesja Kolbiańska ”Prorocy wielkiego zawierzenia”

28 maja 2020 r., w 79. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz, odbędzie się XXXIX Sesja Kolbiańska zatytułowana „Prorocy wielkiego zawierzenia”. O godzinie 11.00 uroczystości rozpocznie Eucharystia w parafii p.w. Matki Niepokalanej w Harmężach. Natomiast o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja pt.” Prorocy wielkiego zawierzenia- św. Maksymilian Kolbe, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński”, którą wygłosi o. prof. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Organizatorami XXXIX Sesji Kolbiańskiej jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Partnerami wydarzenia są: Starostwo Powiatowe Oświęcim, Urząd Miasta Oświęcim, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego, Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Całość wydarzenia będzie transmitowana na kanale YouTube http://www.youtube.com/centrumharmeze