XXII ZJAZD GMIN KOLBIAŃSKICH

Już po raz kolejny Gmina Teresin była organizatorem Zjazdu Delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do Niepokalanowa przybyli samorządowcy z Pabianic, Oświęcimia i Zduńskiej Woli – miejsc, z którymi św. Maksymilian szczególnie związał swoje życie. Gospodarzami spotkania, które odbyło się w dniach 16-17 lutego, były władze Gminy Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Jak co roku, w ten sposób gminy kolbiańskie upamiętniają kolejną rocznicę aresztowania i wywiezienia na Pawiak o. Maksymiliana.

Podczas niedzielnego spotkania roboczego dyskutowano o przyszłości Związku,o nowych perspektywach i wyzwaniach, jakie stoją przed Stowarzyszeniem. Odczytano uchwały i wnioski, a poszczególni delegaci zdali sprawozdania z realizacji podjętych zadań. Podczas obrad dokonano wyboru nowego skarbnika Związku, którym została Agnieszka Rosa reprezentująca Gminę Teresin. Delegaci podjęli uchwałę w sprawie przyznania Nagród Maksymilianowskich. Przypomnijmy, że nagroda ta przyznawana jest od 2010 roku osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny były lub są zaangażowane w propagowanie postaci św. Maksymiliana Kolbego. Omówiono także organizację tegorocznej „Maksymili”, która odbędzie się Pabianicach oraz konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych gmin kolbiańskich „Tylko miłość jest twórcza” zaplanowanego na 6 maja w Teresinie. - Dzięki zrzeszeniu się czterech gmin Teresina, Oświęcimia, Pabianic i Zduńskiej Woli możemy podejmować wspólne przedsięwzięcia, a dzięki temu promować i upowszechniać miejsca związane z życiem i kultem osoby św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nasze coroczne zjazdy są również doskonałą okazją do dyskusji i konstruktywnych wniosków, bo ciągle szukamy lepszej formuły do promowania spuścizny ojca Kolbego - podkreśla zastępca wójta Gminy Teresin i jednocześnie przewodniczący Zarządu Marek Jaworski.

Poniedziałkowej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił franciszkanin o. Konrad Kapuściński. Znamienitych gości przywitał wikariusz Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. - 17 lutego 1941 r. o. Maksymilian rozpoczął ostatni etap swojego życia, etap męczeństwa. Bardzo cieszymy się, że co roku przybywacie do nas, aby w tej naszej bazylice modlić się i czcić naszego współbrata - mówił, witając obecnych na uroczystej mszy świętej o. Mirosław Kopczewski. Obecni byli prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, zastępca prezydenta Pabianic Marek Gryglewski, naczelnik wydziału Promocji Miasta Oświęcimia Marek Tarnowski oraz gospodarze uroczystości – wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz jego zastępca Marek Jaworski.

W swojej homilii o. Konrad Kapuściński przypomniał jak wyglądał 17 lutego 1941 r., czyli ostatni dzień o. Kolbego w Niepokalanowie. - Całe jego życie naznaczone było trudnościami, przeciwnościami i krzyżami. Przygotowywało go do momentu śmierci męczeńskiej, wyrabiało w nim prawdziwą wytrwałość – wyjaśniał o. Kapuściński. Dodał, że przypadek o. Kolbego uczy nas, że musimy umieć przyjąć różne trudne doświadczenia. Dzisiaj św. Maksymilian poprzez swoją pokorę oraz służbę innym staje się coraz bardziej potrzebny. Zdaniem o. Kapuścińskiego potrzebny jest ludziom, którzy coraz częściej w swoim życiu kierują się zawiścią i nienawiścią. -Święty Maksymilian staje się coraz bardziej aktualny ze swoim błogosławionym przesłaniem „Tylko miłość jest twórcza. Nienawiść prowadzi donikąd”. Każdy z nas potrzebuje miłości, miłości prawdziwej. Tej miłości, która będzie umacniała i budowała - mówił franciszkański kaznodzieja. Laureatami tegorocznych nagród maksymilianowskich za propagowanie ideałów kolbiańskich zostali Dom Zakonny Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Teresinie oraz o. Mirosław Kopczewski wikariusz Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

Po uroczystej Mszy św. gospodarze i goście XXII Zjazdu Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego złożyli kwiaty przy jego pomniku usytuowanym na placu przed niepokalanowską bazyliką oraz nawiedzili celę św. Maksymiliana, gdzie otrzymali błogosławieństwo relikwiami świętego.

Tomasz Daczko


Fotorelacja: