78. rocznica śmierci o. Maksymiliana

14 sierpnia 2019 r. na terenie byłego obozu Auschwitz odbędą się uroczystości 78. rocznicy męczeńskiej śmierci polskiego franciszkanina o. Maksymiliana Marii Kolbego.

Program uroczystości:
8.00 - nabożeństwo Transitus w Centrum św. Maaksymiliana w Harmężach,
po nabożeństwie - piesza pielgrzymka do byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz,

8.30 – modlitwa na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele Parafii św. Maksymiliana Męczennika,
8.45 – piesza pielgrzymka do byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz,
10.30 – uroczysta Msza św. przy Bloku Śmierci w obozie KL Auschwitz pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego ordynariusza archidiecezji krakowskiej i ks. bpa Piotra Gregera biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej