Zjazd Gmin Kolbińskich w Oświęcimiu

W dniach 27 – 28 maja 2019 roku w Oświęcimiu po raz osiemnasty w swej dziesięcioletniej historii spotkali się delegaci czterech gmin związanych z życiem św. Maksymiliana Kolbe: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia jako gospodarze. Spotkanie odbyło się z okazji 78 rocznicy przewiezienia o. Kolbego z więzienia na warszawskim Pawiaku do KL Auschwitz – 28 maja 1941 roku.

W pierwszym dniu Zjazdu delegaci obradowali na spotkaniu roboczym. Jego najważniejszą częścią było sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku, dyskusja oraz udzielenie absolutorium.
Sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes Gmin Kolbiańskich Marek Jaworski, ubiegłoroczną działalność finansową omówiła Maria Jabłońska, Skarbnik Związku. Delegaci podjęli uchwałę o finansowym wsparciu III Ogólnopolskiego Spotkania “Małych Rycerzy” w Niepokalanowie i IV Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kobiańskich – Maksymilianalia 2019. Przyznali też Patronat nad Otwartym Turniejem Szachowym organizowanym w Teresinie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin “Impuls”.
Prezes przypomniał też inne tegoroczne wydarzenia wspierane przez Związek: Bieg Uliczny MaksyMila w Pabianicach oraz Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów “Niepokalanów” we Wrocławiu. Uczestnicy oświęcimskiego Zjazdu dyskutowali też nad przyszłym planem pracy. Wśród nich znalazł się pomysł odwiedzin innych miejsc, które odegrały ważną rolę w życiu Patrona Związku: Lwowa (nowicjat u franciszkanów) i Grodna (klasztor i siedziba wydawnictwa). Pojawiła się też propozycja włączania środowisk kolbiańskich w Polsce w inicjatywy Związku, w tym integracji szkół im. św. Maksymiliana Kolbego. Ciekawym może być pomysł rozszerzenia na skalę ogólnopolską gminnego konkursu “Matematyka na Maksa” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Teresinie.
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Tu delegaci i goście złożyli kwiaty i modlili się przy Ścianie Straceń oraz w Celi Śmierci o. Maksymiliana. Klasztor Niepokalanów reprezentowali: o. Zdzisław Dzido oraz o. Jacek Staszewski. Ważną częścią Zjazdu był też udział w XXXVIII sesji kolbiańskiej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu poświęconej św. o. Maksymilianowi i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce jako męczenników świętej sprawy. XVIII Zjazd Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe zakończył się Mszą świętą w kaplicy Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu.

Tekst www.teresin.pl