76. rocznica aresztowania i wywiezienia na Pawiak

17 lutego br. przypominamy 76. rocznicę aresztowania i osadzenia św. Maksymiliana Kolbego na Pawiaku. W tym dniu do Niepokalanowa na coroczne spotkanie zjadą delegacje Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 modlić się będziemy w intencji tych gmin z przybyłymi samorządowcami. Bezpośrednia po Mszy św. odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku św. Maksymiliana. Przybyli do Niepokalanowa goście z Gmin Kolbiańskich nawiedzą również cele w której żył ich Patron.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!