III Międzynarodowy Bieg Uliczny MAKSY MILA

MAKSY MILA to Międzynarodowy Bieg Uliczny ku czci św. Maksymiliana. Trzecia edycja biegu odbędzie się 12 września 2015 roku w Pabianicach na dystansie 10 mil franciszkańskich, czyli 16 km 670 metrów. Długość trasy jest nawiązaniem do numer obozowego Maksymiliana Marii Kolbego w Auschwitz. Gospodarzami biegu są miasta ?kolbiańskie?: w 2013 r. Teresin, w 2014 Zduńska Wola, w tym roku Pabianice. Wszystkie one oraz Oświęcim należą do Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Trzygodzinny bieg rozpocznie się o godz. 9.30 na MOSiR-ze, na trasie ulicami Pabianic i okolic (podobną do Pabianickiego Półmaratonu). Dla najlepszych przewidziano puchary i nagrody pieniężne. Organizatorem biegu jest Urząd Miejski w Pabianicach. Regulamin III Międzynarodowego Biegu Ulicznego MAKSY MILA na dystansie
10 MIL FRAŃCISZKAŃSKICH (16 km 670 m)
Pabianice; dnia 12.09.2015 roku

I. CELE:
upamiętnianie postaci św. Maksymiliana Kolbego,
upowszechnienie masowego biegania,
propagowanie zdrowego trybu życia,
promocja miasta Pabianice i Powiatu Pabianickiego,
zachęcenie do uprawiania sportu,
popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:
Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
www.um.pabianice.pl
mail biegu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach,
Stowarzyszenie ?Wszystko Gra ? Pabianice?.

IV. PARTNERZY:
VW BURSIAK

V. PATRONAT:
Prezydent Miasta Pabianic ? Grzegorz Mackiewicz,
Przewodniczący Rady Miasta Pabianic ? Andrzej Żeligowski,
Przewodniczący Związku Gmin związanych z życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego ? Piotr Niedźwiecki.

VI. PATRONAT MEDIALNY
Maratony Polskie
EPA INFO
Życie Pabianic
Nowe Życie Pabianic
TV Pro-MOK
Ujeciezgory.com

VII. TERMIN:
12 września 2015 roku, godz. 9.30 ? limit czasu 3 h

VIII. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

IX. TRASA:
Dystans: 16,670 km,
Trasa: ulice Pabianic i okolic miasta:
- trasa oznakowana, zabezpieczona,
- bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
- nawierzchnia asfaltowa 90%, droga gruntowa 10%
- trasa oznakowana co 5 km,
- punkty odżywiania co 5 km (woda, czekolada).

X. WARUNKI UCZESTNICTWA:
w Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 12.09.2015 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna) oraz uiszczą opłatę startową, limit uczestników ? 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników Biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby , które zapisały się i uiściły opłatę. Organizator może zadecydować o podniesieniu limitu uczestników biegu, zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu, weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Biegu znajdującym się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3. Biuro czynne będzie w dniu 12.09.2015 roku w godz. 7.00-9.00, podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość, podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność, każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie Biegu do koszulki (na piersi), zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

XI. POMIAR CZASU
pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów,
brak chipa przy bucie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją,
każdy zawodnik zwraca chip na mecie,
do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto,
każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma smsa z wynikiem.

XII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.um.pabianice.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej,
do dnia 4.09.2015 roku opłata wynosi ? 30,00 zł,
od 4.09.2015 do12.09.2015 roku opłata wynosi ? 60,00 zł,
opłatę można dokonać wyłącznie przelewem (wyjątkiem jest dzień zawodów),
za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu,
opłata startowa nie podlega zwrotowi,
organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
z wpłaty wpisowego zwolnione są wyłącznie osoby powyżej 70 roku życia.


Dane do przelewu:
Stowarzyszenie ?Wszystko Gra ? Pabianice?
Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
z dopiskiem MAKSYMILA
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
koordynator biegu Łukasz Ścibut - tel. 730 669 669

XIII. KLASYFIKACJA:
W III Międzynarodowym Biegu Ulicznym MAKSY MILA prowadzona będzie klasyfikacja:
Generalna
- kobiet - 5 pierwszych miejsc,
- mężczyzn - 5 pierwszych miejsc
Najlepsi Pabianiczanie
- Najlepsza Pabianiczanka,
- Najlepszy Pabianiczanin
Najlepszy Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej ? 3 pierwsze miejsca
Najlepszy Strażak Państwowej Straży Pożarnej ? 3 pierwsze miejsca

XIV. NAGRODY:
W III Międzynarodowym Biegu Ulicznym MAKSY MILA zawodnicy otrzymają nagrody: w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca od I ? V ? puchar + nagrody pieniężne,
I miejsce ? 1000,00 zł
II miejsce ? 800,00 zł
III miejsce ? 600,00 zł
IV miejsce ? 400,00 zł
V miejsce ? 200,00 zł
w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca od I ? V ? puchar + nagrody pieniężne,
I miejsce ? 1000,00 zł
II miejsce ? 800,00 zł
III miejsce ? 600,00 zł
IV miejsce ? 400,00 zł
V miejsce ? 200,00 zł
każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma medal i pakiet startowy, najlepszy Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej - nagradzane 3 pierwsze miejsca pucharami, najlepszy Strażak Państwowej Straży Pożarnej- nagradzane 3 pierwsze miejsca pucharami, najlepsza Pabianiczanka, Najlepszy Pabianiczanin ? nagradzane I miejsca pucharami, w III Międzynarodowym Biegu Ulicznym MAKSY MILA nagrody się nie dublują, zdobywcy nagród pieniężnych podpisują deklarację, że sami odprowadzą od nagród podatek dochodowy, uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu około godz. 12.00. (szczegółowy program biegu prześlemy zawodnikom na maila).

XV. NOCLEGI I ŻYWIENIE:
koszt opłaty startowej, opłaty za dodatkowe noclegi, dojazdy, wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie, na trasie biegu w punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę, czekoladę, po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
w przypadku dokonania wpłaty i nie wystartowania w Biegu z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwracana,
numer startowy przypinamy na klatce piersiowej w widocznym miejscu. Numeru startowego nie można zasłaniać,
organizator zapewnia szatnie ? przebieralnie, szatnie depozytowe na terenie MOSiR w Pabianicach,
organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
uczestników obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników,
każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma pakiet startowy,
pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Biegu po zakończeniu zawodów,
ostateczna interpretacja regulaminu Biegu należy do organizatora.

mapa