XI Dni Kolbiańskie w Harmężach k/ Oświęcimia

XI DNI KOLBIAŃSKIE zorganizowane zostały w dniach 23-25 marca 2012 - pod hasłem ?A cóż to jest prawda?? z okazji roku upamiętniającego 70 rocznicę śmierci św. Edyty Stein w KL Auschwitz II - Birkenau.

XI DNI KOLBIAŃSKIE zorganizowano pod patronatem: Katedry Kolbiańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury