III Zebranie Delegatów Związku

W dniu 10 stycznia 2010 r. w 116 rocznicę urodzin św. Maksymiliana Kolbe odbyło się w Niepokalanowie III Zebranie Delegatów Członków Związku. Oceniono stopień realizacji zadań przypisanych poszczególnym gminom wchodzącym w skład Związku.

Jednocześnie Zarząd Związku podjął uchwałę o przyznaniu dorocznych nagród maksymilianowskich dla osób szczególnie zaangażowanych w popularyzację dokonań św. Maksymiliana Marii Kolbe. Nagrody otrzymali: o. Stanisław Piętka - Gwardian Niepokalanowa, o. dr Roman Soczewka, o. Andrzej Sąsiadek oraz pani Klara Zawadzka.

Jednocześnie Zarząd zaakceptował projekt odznaki turystycznej dla osób odwiedzających miejsca związane z życiem św. Maksymiliana.

Akcentem kończącym obrady Zebrania Delegatów był musical "Szaleniec Niepokalanej" wystawiony przez młodzież gminy Teresin, pod kierownictwem o. Andrzeja Sąsiadka.