Zebranie Delegatów w Oświęcimiu

W dniu 28 maja 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się II Zebranie Delegatów Związku. Zebranie dokonało wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w osobie Piotra Niedźwieckiego - Prezydenta Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Dychto, Prezydent Pabianic złożył sprawozdanie Zarządu Związku z działalności w 2008 r. Zebranie Delegatów udzieliło Zarządowi absolutorium za 2008 r.

Zebranie Delegatów odbyło się w dniu upamiętniającym 68. rocznicę przybycia ojca Maksymiliana Kolbe do KL Auschwitz.